Committee Members

110 Semester Year

Position Name Class
President Huang, Yu-Dian Fianacial Law 2A
Club Consultant Frances Beh

NMCA Master 3

 

108 Semester Year

Position Name Class
President Yang, Shiang-Yi AC 2B
Vice President Chiu, Yi-Ru BA 4B
Director of General Affairs Tseng, Yu-Ting AC 2B
Director of Equiments Li, Guan-Yi

IB 2B

Director of Activities Planning Wu, Yi-Jin

PD 3B

Director of Public Relations

Wang, Yu-Ting

AC 2B

Club Consultant

Frances Beh

NMCA Master 1

 

 

107 Semester Year

Position Name Class
President Huang, Han-Shi FIN 3C
Vice President Wu, Qian-Ai BA 2C
Director of General Affairs Chiu, Yi-Ru BA 3B
Director of Equiments Gao, Kai-Wen

NMCA 4A

Director of Service Learning Gho Li Ying JMC 4
Director of Public Relations Luo, Pei-Tze AC 2A
Director of Activities Planning Soon Si Ying ADV 4A
Director of Artistic Design

Tsai, Yi-Ling

AC 2A

Club Consultant

Frances Beh

NMCA 4A

 

 

106 Semester Year

Position Name Class
President Yu, Xin-Le NMCA 2A
Vice President Hsu, Rong-Hua AC 2C
Director of General Affairs Jheng, Jia-Min LAW 2A
Director of Equiments Lin, Yi-Jing

BA 3D

Director of Service Learning Lin, Yi-Jing BA 3D
Director of Public Relations Tsai, Yi-Fang BA 3A
Director of Activities Planning Huang, Xin-Yi NMCA 2A
Director of Artistic Design

Coco Lam

JMC 3
Club Consultant

Frances Beh,

Angela Hsu

NMCA 4A,

ADV 4A

 

 

105 Semester Year

Position Name Class
President Frances Beh NMCA 3A
Vice President Angela Hsu ADV 3A
Director of General Affairs Gho Li Ying JMC 3
Director of Equiments Karen Tan

JMC 4

Director of Service Learning Jiang, Xu-Hua NMCA 4A
Director of Public Relations Gennie Teo RTV 3A
Director of Activities Planning Kevin Gao NMCA 2A
Director of Artistic Design

(concurrent hold by the President and

the Vice President) 

-
Club Consultant Susan Kao FL 4A
 

 

English