Jump to Navigation

社團宗旨

 

 

尋找志同道合之社友,藉此促進人際關係發展
弓箭射擊這個傳統技藝發揚光大
希望社員在社課中能樂於其中有所收穫
 
當我拿起弓,心裡只想著瞄準。

 

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut