Jump to Navigation

♪♫♬♩102級銘傳大學畢業歌曲票選♪♫♬♩結果公告

♪♫♬♩102級銘傳大學畢業歌曲票選♪♫♬♩(修訂版)
最後勝出的歌曲為

【回憶的輪廓】
http://www.youtube.com/watch?v=9o9UBHbOIow 
作者: 李家元、曹景豪

恭喜以上歌曲獲選^_____^

-----------------------------------------
計分狀況:

總分=應屆畢業生有效票數*3+非應屆畢業生有效票數+教職員工有效票數

1.回憶的輪廓 2454 = (701-53)*3 + 496 +14
2.那年的夏天 1708分=(780-360)*3 + 440 + 8
3.擂台賽 1666分=410*3 + 425 + 11
4.前方 313分=88*3 + 47 + 2
5.同行 218分=59*3 + 41
6.明天見好嗎 154分=31*3 + 60 + 1

Chinese, Traditional


Main menu 2

Article | by Dr. Radut