Jump to Navigation

重要活動

enlightened 活 動 介 紹
 

20160821 暑期迎新茶會

 

 

20160919~20160923 社團博覽會

 

20161003 期初烤肉大會

 

20161016 五校聯合北上迎新—蘭人。旅人

(實踐、東吳、銘傳、輔大、真理)

 

 20161019 萬聖ALL PASS TIME

 

20161107 電影之夜—異想蘭世界

 

20161121 期末大會—蘭得禮你

 

20160123、0124 返鄉服務

 

20170327~20170331 校友週

 

20170426 機會X命運

 

20170519幹部交接

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut