Jump to Navigation

社課時地

大家好~~~
 
歡迎來到北銘桌球社!!

對打桌球有興趣、熱情的同學們歡迎來參加喔~~

我們在室內桌球場練習yesyes

練習時間為 : 每週  禮拜三  下午17:10 ~  20:00

                     禮拜五  中午12:10 ~ 14:00

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut