Jump to Navigation

拾壹醫工系學會 幹部名單

 

111學年度 醫工系學會 會長

111學年度 醫工系學會 副會長

 

-醫工三甲-

姓名:陳信廷

 

-醫工三甲-

姓名:林彥成

111學年度 醫工系學會 執行秘書

111學年度 醫工系學會 文書長

 

-醫工三甲-

姓名:林怡君

 

-醫工三甲-

姓名:簡宜婕

楊郁萱

 

111學年度 醫工系學會 公活長

111學年度 醫工系學會 總務長

 

-醫工三甲-

姓名:黃柏維

 

-醫工三甲-

姓名:饒立軒

       

 

 

 

111學年度 醫工系學會 美宣長

111學年度 醫工系學會 資訊長

 

-醫工三甲-

姓名:尤韋婷

吳品萱

 

-醫工三甲-

姓名:許心芸

 

       

 

111學年度 醫工系學會 器材長

 

111學年度 醫工系學會 公活組組員

 

-醫工三甲-

姓名:陳霂根

陳苡婕

 

-醫工二甲-

姓名:陳科州

邱正函

吳冠樺

陳柃樺

       

 

 

 

 

 

 

 

 

111學年度 醫工系學會 器材組組員 111學年度 醫工系學會 資訊組組員

-醫工二甲-

姓名:陳薇年

-醫工二甲-

姓名:何美儒

111學年度 醫工系學會 美宣組組員

111學年度 醫工系學會 文書組組員

 

-醫工二甲-

姓名:王誌漢

楊宗翰

 

-醫工二甲-

姓名:彭楷芝

 

 

 

       

 

111學年度 醫工系學會 總務組組員

 

-醫工二甲-

姓名:陳昱蓁

 

 

 

 

 

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut