Jump to Navigation

社團簡介

請選入左上方有更詳細的介紹:

社團宗旨、社團簡介、社團專業、社團特色、未來發展。

  

註:下圖為104學年期末成發,你在忙盲茫什麼? 想讓生活來點不一樣的嗎?

     銘心口琴社的熱情絕對超乎你的想像!!  heartheart

 

 

   口琴社期待你的加入!!!

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut