Jump to Navigation

社課時地

 

  • 例行練習

活動時間:星期四 17:30~20:30

練習場地:體育一館二樓走廊(社辦前面)

星期六13:30~16:30(台北市日新國小)

星期日08:30~11:30(台北市日新國小)

 

  • 重要活動:

 

社團博覽會

 

 

臨山韜武(成果發表)

 

趣味大亂鬥 (與其他社團合辦)

 

期末尾牙聚餐 (交換禮物heart)

 

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut