Jump to Navigation

系會幹部

佰玖心理系學會幹部名單:

會長:林育慧

執行秘書暨財務長暨美宣長暨宣傳長:張宸鳴

器材暨體育長:林趯恩

公關長:高子恩

 

                         

                                                           

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut