Jump to Navigation

長期合作角色圖!

director's 的頭像

來囉~由動漫社社員所繪製的角色設定圖!!!!

偷偷放上幾個角色給大家看~(笑)

是不是很有感覺呢,一起進入魔王勇者的世界吧☆

 

▲帕里斯 (勇者

 

 

 

▲莎西 (弓箭手)

 

 

 

威爾斯 (刺客)

 

 

 

▲琪恩(法師)

 

 

 

▲瑪麗安(女幹部)

 

 

 

▲塔力(男幹部)

 

 

 

斯凡特爾 (魔王)

Chinese, Traditional


Main menu 2

Article | by Dr. Radut